Hjorteteljing våren 2024

Jørn Ole Viddal

Det har vore to hjorteteljingar på Søre Sunnmøre denne våren; 20. april og 4. mai.

I Ørsta vart det talt 609 hjort på 1. teljing og 452 hjort på 2. teljing. På 2. teljinga var det meldt om mange gjødsla marker.

Hjorteteljing 2024
Område: 1.teljing 2023 1.teljing 2024 2.teljing 2023 2.teljing 2024
Barstadvik/Festøy/Skarbø 29 36 50 25
Masdal 14 8 19 8
N. Vartdal/ 19 18 24 16
Vartdal 68 85 121 24
Nørestranda 6 18 13 8
Bjørdal 5 8 7 15
Åmdal og midtbygda 56 49 63 15
Mo/sentrumsområdet 5 7 4 0
Bondalen 170 178 170 134*
Norangsfjorden 53 50 85 55
Hovdebygda 23 22 25 11
Follestaddalen 65 118 89 124
Hjørundfjordstranda 17 12 22 17
SUM 530 609 692 452

*Bondalen 2. teljing: to jaktfelt ikkje talt.

Storfjorden/Bjørke er ikkje med i Ørsta kommune frå 2020. Masdal eige vald og Rot med i Barstadvik/Festøy/Skarbø frå 2020.

I dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre vart det i totalt tald 3726 hjort på 1. teljing og 3260 på 2. teljing.

Tabell for teljinga på Søre Sunnmøre

Følg oss