Lånekort

Lånekort

Digitalt lånekort

Visste du at du kan få tilgang til lånekortet ditt gjennom mobilen din?

Logg på her

Du identifiserer deg ved hjelp av innlogging i ID-porten (BankID, m.fl.).

Her får du i same slengen oppgradert kortet ditt til eit nasjonalt lånekort som gir deg tilgang til fleire av biblioteka sine digitale tilbod. Døme på dette er Filmoteket, som let deg låne og sjå film heimanfrå. I tillegg kan du då nytte deg av Biblioteksøk, der du enkelt kan bestille bøker frå andre bibliotek og hente dei på ditt lokale bibliotek etter nokre dagar.


Og dersom du ikkje allereie har tilgang, er dette fort gjort å fikse!