Litterært pusterom / Shared reading

Litterært pusterom / Shared reading

Illustrasjonsbilde av ei bok. - Klikk for stort bilete

Veit du kva SHARED READING er? 

Det er eit litterært pusterom i ei mindre gruppe med lav terskel for deltaking, med mål om å auke lesegleda mellom vaksne. Du treng ikkje vere lesehest for å kjenne deg velkomen i gruppa.

Onsdag 8. juni, kl. 13.00

Den blir leia av ein sertifisert leseleiar, som les ei novelle og eitt dikt høgt til gruppa. Så er det samtalen rundt, med fokus på opplevinga av tekstene, ikkje litteraturanalyse. Vi skal ha rom til å undre oss saman, og målet er ikkje å kome fram til ei felles tolkning, men å bringe inn ulike perspektiv og di oppleving av teksta.

Vart du nysgjerrig og har lyst til å vere med?

Ta kontakt med oss på Messenger eller send e-post til: post@folkebiblioteket.no

Det er nokre plassar ledige, førstemann til mølla