Oversikt over tilsette

Kommunen er under omorganisering og denne sida vil ikkje stemme heilt med titlar og plasseringar. Men den vil bli oppdatert etter kvart som kommunalområder, tenesteområder og nye titlar er på plass. 

Ordførar
Stein Aam Ordførar
Karen Høydal Varaordførar

 

Kommunedirektør
Wenche Solheim Kommunedirektør
Eldar Øye Assisterande kommunedirektør
Juridisk rådgjeving
Politisk sekretariat
Inger Johanne Løeng Konsulent politisk sekretariat
Ingvild Susann Kjøde Konsulent politisk sekretariat
IKT
Bjørn Heggen Spesialrådgjevar IKT
Sverre Osdal IKT-konsulent
Rune Krøvel-Velle IKT-konsulent
Prosjektleiing eigedom
Jan Vikestrand   Prosjektleiar
Frank Flusund Prosjektleiar
Service og dokumentasjon
Elisabeth Sæbønes Leiar service og dokumentasjon
May Britt Brenne Konsulent service og dokumentasjon
Perny Brekke Konsulent service og dokumentasjon
Linda Hjelseth Hjelm Konsulent service og dokumentasjon
Ingvild Marie Taraldset  Informasjon- og servicekonsulent
Grete Zachariassen Servicemedarbeidar
Økonomi og rekneskap
Jan Inge Bueide Stabsleiar økonomi
Eli Myklebust Konsulent
Trine Sørheim Skjeret Konsulent
Cecilie Urke Larsen Konsulent
Børge Gundersen Konsulent
Sunniva Åmbakk Bjørkedal Konsulent
Birgitte Goksøyr Holte Konsulent
Are Berg Konsulent
Susan Johnsen Stokke Konsulent
Personal og organisasjon
Idun Lee Hofset Personalleiar
Hilde Flotve Mo Personalrådgjevar
Hildegunn R. Olsen Konsulent
Bente Lothe Eldholm Sakshandsamar
   

Løn

 
Janne Gerd Dagfinrud Lønskonsulent
Eli Myklebust Konsulent 
Ida-Malen Skjåstad Lønskonsulent
   

 

Tildeling og koordinering
Marianne Melle Teamleiar
Ann Kristin Liaskar Sekretær
Wenche Flo Rådgjevar
Skjalg Lidarende Sakshandsamar
Ingvild Endal Folkehelsekoordinator
Melinda Garden Kommunepsykolog
Marte Vaage Øie Kommuneoverlege

 

 

Kultur
Janne G. Skarstein  Leiar kulturhuset og kino
Hans Robert Bondhus Rektor kulturskulen og leiar Kaihuset
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen/Leiar frivilligsentralen
Ingvild Endal Rådgjevar kultur
   
Landbruk
Landbrukskontoret

 

Liv Bente Viddal Tenesteleiar  
Åshild Steinnes  Førstesekretær
Børild Skåra Rådgjevar landbruk
Dorota Wozna Rådgjevar landbruk
Peder Magnussen Fagansvarleg Skogbruk
Guro Sterud Stutlien Konsulent
Skule
Kari Flø Kommunalsjef
Bjørg Engeset Gjersdal Konsulent
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar
Gunnar Knutsen LOS
Eilin Kalvøy Logoped
   
   
Skulane  
Anne Langedal Bakke Rektor Dalane skule
Annelin Wangen Rektor Hovden skule
Eirik Bech Rektor Vartdal skule
Vidar Nupen Rektor Velle skule
Berit Johanne Brunvold Rektor Vikemarka skule
Ingrid Nerås Krogsæter
Hallgeir Aam
Rektor Sæbø skule (sjukmeldt)
Rektor Sæbø skule (vikar)
Mailene Kvalsvik Rektor Ørsta ungdomsskule
Hilde Bjørkedal Avdelingsleiar Ørsta opplæringssenter (avdeling under Ørsta ungdomsskule)

 

 
Flyktningkontoret  
Bård Flekke Fagleiar
Randi Krøvel Sæther Flyktningkonsulent
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
Tarek Alsaid Miljøarbeidar

 

Barnehage

 

Reidun Mo Rådgjevar Barnehage
Irene Yksnøy Lianes Rådgjevar barnehage
Hildegunn R. Olsen Konsulent barnehage
   
Barnehagane  
Ida Brudevoll Styrar Barnas Vel barnehage
Cathrin Engetrøen Styrar Dalane barnehage (vikar)
Einar Magne Moe Styrar Hovdebygda barnehage
Janne Spjutøy Styrar Kvitveisen barnehage
Borgny Ottestad Styrar Rystene barnehage
Marianne Knutsen Styrar Vartdal barnehage
Astrid Benedikte Farstad Styrar Sæbø barnehage
Helse og velferdstenester
Renathe Rossi Kommunalsjef
Kristin Vik Stabsleiar
Sigrun Halkjelsvik Rådgjevar
   

Bu og habilitering

 
Guro Bakke Liaskar  Einingsleiar bu og habilitering Dalevegen 30
Laila Sandvik Einingsleiar bu og habilitering sone 1 og 2
Sissel Andersen Koordinator Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka
   

Heimebasert omsorg (HBO)

 
Laila Bjørkedal Einingsleiar HBO Aust
Nina Ulstein Einingsleiar HBO Vest
Grete Hagen Myklebust Einingsleiar HBO Bakk-Ola-marka
   

Fysio/ergo/friskliv

 
Ragnhild Svensli Einingsleiar fysio/ergo/friskliv
Hanne Marit Myklebust Fysioterapeut
Trude Vattøy Fysioterapeut
Karen A. Øie Fysioterapeut / frisklivsrettleiar
Stina Jakobsen Fysioterapeut
Marlene Firing Kroman Fysioterapeut vikar
Lillian Sætre Ergoterapeut
Monica Gustavsen Ergoterapeut
Cato Engen Hjelpemiddelansvarleg
   

Helsestasjonen

 
Ingun H. Fjørtoft Einingsleiar helsestasjon
Elisabeth Gretland Sekretær helsestasjon
   

Psykisk helse

 
Joanne Aarseth Einingsleiar psykisk helse
Astrid Skare Teamkoordinator rustenesta
Stine Riise Småjobbsentralen
Ingunn Engeset Teamkoordinator - miljøarbeidar

 

 

Omsorg og sjukeheim

Inger Liadal

Tenesteleiar Ørstaheimen

Sylvi Romestrand

Rådgjevar

Dagrun Opsal

Einingsleiar kortidsavdelinga, Ørstaheimen

Kyrre Skavøy

Einingsleiar bakketun, Ørstaheimen

Ingrid Mork

Einingsleiar solkroken, Ørstaheimen

Lisa Mari Korsfur Silseth

Einingsleiar buavdelinga, Ørstaheimen

Maria Marthinussen

Einingsleiar Vartdal helsetun

Ingunn Flo

Einingsleiar Hjørundfjordheimen

Arne Kåre Engeset

Einingsleiar felleskjøkken
Eigedom
Irene Graskopf Prosjektleiar "Leve heile livet i eigen bustad"
Vidar Fosse Bustadkoordinator
Odd-Robert Støylen Einingsleiar helse og bustad
Roger Steinnes Einingsleiar oppvekst- og kulturbygg
Agnieszka Papierska Einingsleiar reinhald
Tekniske tenester

Ivar Otto Kristiansen

Kommunalsjef

Per Ivar Lied

Prosjektleiar

Erling Brekke

Konsulent eigedomsskatt

Ingeborg Myklebust Bjørneset

Konsulent

 

 

Kommunalteknikk

 

Ulf Kristian Rognstad

Avdelingsleiar

Ole Idar Fiksdal

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Lars-Ivar Egset

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Malvin Fremmerlid

Avdelingsingeniør anlegg

Dag Jarle Aa

Prosjektingeniør

Olav Saure

Kommunegartnar

Hallvard Y. Bergmann

Ingeniør

 

 

Plan og miljø

 

Gunnar Wangen

Fagleiar

Aud Hovdenakk

Sekretær / konsulent

Matias Kårstad

Planleggjar

Johnny Saure Riise

Planleggjar

Magnar Selbervik

Miljøvernkonsulent

 

 

Byggesak og oppmåling

 

Bjørn Ole Vassbotn

Einingsleiar

Elling Flister

Oppmålingsingeniør

Kristin Høydal

Byggesakshandsamar

Guttorm Øye

Fagleiar oppmåling

Jostein Vatne

Ingeniør kart og oppmåling

Kristian Schjetne

Ingeniør kart og oppmåling

Ragnhild Gjelsvik Varmo Byggesakshandsamar (vikar)

 

 

Brann og redning

 

Thomas Winther Leira

Brannsjef

Odd Jarle Engeset

Leiar beredskapsavdeling

Hege Leite

Branningeniør

Aret Engjaberg

Feiar bolighus

Ole Nederberg

Tilsyn bolighus

Hovedtillitsvalde og tillitsvalde
   

Hovedverneombod

 

Gunn Fremmerlid Brandal  
   
   

Hovedtillitsvalde

 

Ann Mari Bjørkedal Moe Norsk sykepleierforbund (NSF)
Børild Skåra Delta
Bård Flekke Akademikerforbundet (UHD)
Hild Våge Fagforbundet (FFO)
Ingvild Aasen Fagforbundet (FFO)
Malvin Fremmerlid NITO – Norges Ingeniørorganisasjon
Monica Stokken Utdanningsforbundet (UDF)
Peder Magnussen Akademikerne
Preben Trellevik Fellesorganisasjonen (FO)
   
   

Tillitsvalde

 

Arnstein Nupen Norges Juristforbund
Einar Magne Moe Lederne
Hanne Marit Myklebust Norsk fysioterapiforbund (NFF)
Irene Winsnes Jordmorforbundet
Leif-Arne Svellingen Bibliotekarforbundet
Lillian Sætre Norsk Ergoterapiforbund (NETF)
Magnar Selbervik TEKNA
Nancy Ann Eide Brattli Den Norske Legeforening (DNLF)
Oddvar Marøy Det Norske Diakoniforbund (DNDF)
Peder Magnussen Naturviterne (NaFo)