AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Oversikt over tilsette

Ordførar
Stein Aam Ordførar
Karen Høydal Varaordførar

 

Kommunedirektør
Wenche Solheim Kommunedirektør
Eldar Øye Assisterande kommunedirektør
Juridisk rådgjeving
Politisk sekretariat
Ingeborg Myklebust Bjørneset  Politisk sekretær
Inger Johanne Løeng Konsulent politisk sekretariat
IKT
Bjørn Heggen Spesialrådgjevar IKT
Sverre Osdal IKT-konsulent
Rune Krøvel-Velle IKT-konsulent
Prosjektleiing eigedom
Jan Vikestrand   Prosjektleiar
Frank Flusund Prosjektleiar
Service og informasjon
Elisabeth Sæbønes Leiar service og informasjon
May Britt Brenne Konsulent service og informasjon
Perny Brekke Konsulent service og informasjon
Linda Hjelseth Hjelm Servicemedarbeidar
Eirin Malene Liadal Servicemedarbeidar
Ingvild Marie Taraldset  Informasjon- og servicekonsulent
Økonomi og rekneskap
Jan Inge Bueide Stabsleiar økonomi
Eli Myklebust Konsulent
Trine Sørheim Skjeret Konsulent
Cecilie Urke Larsen Konsulent
Børge Gundersen Konsulent
Sunniva Åmbakk Bjørkedal Konsulent
Birgitte Goksøyr Holte Konsulent
Are Berg Konsulent
Susan Johnsen Stokke Konsulent
Personal og organisasjon
Kari Flø Konstituert personalleiar
Hilde Flotve Mo Personalrådgjevar
Bjørg E. Gjersdal Konsulent
Hildegunn R. Olsen Konsulent
Bente Lothe Eldholm Sakshandsamar
Toril Romestrand Hjelle  Rådgjevar
   

Løn

 
Janne Gerd Dagfinrud Lønskonsulent
Eli Myklebust Konsulent 
Ida-Malen Skjåstad Lønskonsulent
   

 

Tildeling og koordinering
Oddvar Marøy Stabsleiar
Ann Kristin Liaskar Sekretær
Sigrun Halkjelsvik Rådgjevar
Wenche Flo Rådgjevar
Marianne Melle Sakshandsamar
Skjalg Lidarende Sakshandsamar
Eirin Liadal Koordinator
Ingvild Endal Folkehelsekoordinator
Melinda Garden Kommunepsykolog
Marte Vaage Øie Kommuneoverlege

 

 

Seksjon kultur og landbruk

 

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og landbruk
Janne G. Skarstein  Leiar kulturhuset og kino
Hans Robert Bondhus Rektor kulturskulen og leiar Kaihuset
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
   
Lanbrukskontoret

 

Åshild Steinnes  Førstesekretær
Børild Skåra Rådgjevar landbruk
Dorota Wozna Rådgjevar landbruk
Peder Magnussen Fagansvarleg Skogbruk
Seksjon skule
Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar
Kari Flø Rådgjevar
Geir Egil Eiksund Rådgjevar
Bjørg Gjersdal Konsulent
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar
Gunnar Knutsen LOS
Eilin Kalvøy Logoped
   
Skulane  
Audhild Baarholm Øye Rektor Dalane skule
Geir Lid Rektor Hovden skule
Bjørn Osdal Rektor Vartdal skule
Vidar Nupen Rektor Velle skule
Berit Johanne Brunvold Rektor Vikemarka skule
Ingrid Nerås Krogsæter Rektor Sæbø skule
Mailene Kvalsvik Rektor Ørsta ungdomsskule

 

 
Ørsta opplæringssenter  
Oddbjørn Aam Rektor vaksenopplæringa
Oddny Fuglekvam Assisterande rektor vaksenopplæringa
   
Flyktningkontoret  
Bård Flekke Fagleiar
Randi Krøvel Sæther Flyktningkonsulent
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
Tarek Alsaid Miljøarbeidar
   
Seksjon barnehage

 

Reidun Mo Seksjonsleiar Barnehage
Irene Yksnøy Lianes Rådgjevar barnehage
Hildegunn R. Olsen Konsulent barnehage
   
Barnehagane  
Ida Brudevoll Styrar Barnas Vel barnehage
Cathrin Engetrøen Styrar Dalane barnehage (vikar)
Einar Magne Moe

Styrar Hovdebygda barnehage

Janne Spjutøy Styrar Kvitveisen barnehage
Borgny Ottestad Styrar Rystene barnehage
Marianne Knutsen Styrar Vartdal barnehage
Karen Rekkedal Styrar Sæbø barnehage
Seksjon helse og velferdstenester
Kristin Vik Seksjonsleiar helse og velferdstenester
   

Bu og habilitering

 
Guro Bakke Liaskar  Einingsleiar bu og habilitering Dalevegen 30
Laila Sandvik Einingsleiar bu og habilitering sone 1 og 2
Sissel Andersen Koordinator Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka
   

Heimebasert omsorg (HBO)

 
Laila Bjørkedal Einingsleiar HBO Aust
Nina Ulstein Einingsleiar HBO Vest
Grete Hagen Myklebust Einingsleiar HBO Bakk-Ola-marka
   

Fysio/ergo/friskliv

 
Ragnhild Svensli Einingsleiar fysio/ergo/friskliv
Hanne Marit Myklebust Fysioterapeut
Trude Vattøy Fysioterapeut
Karen A. Øie Fysioterapeut / frisklivsrettleiar
Stina Jakobsen Fysioterapeut
Lillian Sætre Ergoterapeut
Monica Gustavsen Ergoterapeut
Cato Engen Hjelpemiddelansvarleg
   

Helsestasjonen

 
Ingun H. Fjørtoft Einingsleiar helsestasjon
Elisabeth Gretland Sekretær helsestasjon
   

Psykisk helse

 
Joanne Aarseth Einingsleiar psykisk helse
Astrid Skare Teamkoordinator rustenesta
Stine Riise Småjobbsentralen
Ingunn Engeset Teamkoordinator - miljøarbeidar

 

 

Seksjon omsorg og sjukeheim
Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og sjukeheim
Sylvi Romestrand Einingsleiar fellesavdeling
Dagrun Opsal Einingsleiar kortidsavdelinga, Ørstaheimen
Kyrre Skavøy Einingsleiar bakketun, Ørstaheimen
Ingrid Mork

Einingsleiar solkroken, Ørstaheimen

Lisa Mari Korsfur Silseth Einingsleiar buavdelinga, Ørstaheimen
Kirsti Hånes Vartdal Einingsleiar Vartdal helsetun
Ingunn Flo Einingsleiar Hjørundfjordheimen
Arne Kåre Engeset Einingsleiar felleskjøkken
Seksjon eigedom
Irene Graskopf Seksjonsleiar
Vidar Fosse Bustadkoordinator
Jayden Omar Prosjektleiar
Odd-Robert Støylen Einingsleiar helse og bustad
Roger Steinnes Einingsleiar oppvekst- og kulturbygg
Agnieszka Papierska Einingsleiar reinhald
Seksjon tekniske tenester

Ivar Otto Kristiansen

Seksjonsleiar tekniske tenester

Per Ivar Lied

Prosjektleiar

Magne Tveit Bolstad

Konsulent tekniske tenester

Erling Brekke

Konsulent eigedomsskatt

 

 

Kommunalteknikk

 

Ulf Kristian Rognstad

Einingsleiar

Ole Idar Fiksdal

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Lars Ivar Egset

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Malvin Fremmerlid

Avdelingsingeniør anlegg

Arnstein Ose

Avdelingsingeniør veg

Dag Jarle Aa

Prosjektingeniør

Olav Saure Kommunegartnar

 

 

Plan og miljø

 

Gunnar Wangen

Fagleiar

Aud Hovdenakk

Sekretær / konsulent

Matias Kårstad

Planleggjar

Johnny Saure Riise

Planleggjar

Magnar Selbervik

Miljøvernkonsulent

 

 

Byggesak og oppmåling

 

Bjørn Ole Vassbotn

Einingsleiar

Hallvard Y. Bergmann

Byggesakshandsamar

Kristin Høydal

Byggesakshandsamar

Guttorm Øye

Fagleiar oppmåling

Jostein Vatne

Ingeniør kart og oppmåling

Kristian Schjetne

Ingeniør kart og oppmåling

 

 

Brann og redning

 

Thomas Winther Leira

Brannsjef

Odd Jarle Engeset

Leiar beredskapsavdeling

Hege Leite

Branningeniør

Aret Engjaberg

Feiar bolighus

Ole Nederberg

Tilsyn bolighus