Oversikt over tilsette - 01.01.2023

Kommunen er delt opp i tre kommunalområder med kvar sin kommunalsjef:

  • Oppvekst, kultur og inkludering
  • Helse, omsorg og velferd
  • Teknisk, eigedom og landbruk

 

Folkevalde

Ordførar
Stein Aam Ordførar
Karen Høydal Varaordførar
Råd og utval

Eldrerådet: 

Toril Langlo

leiar

Landbruksutvalet:

Anne Stine Foldal Aam

leiar

Levekårsutvalet:

Odd Magne Vinjevoll

leiar

Råd for likestilling av funksjonshemma:

Karen Høydal leiar

Samfunnsutvalet:

Tove Halse Digernes leiarAdministrasjon

Kommunedirektør
Wenche Solheim Kommunedirektør
Eldar Øye Assisterande kommunedirektør
Kommunejuristar
Politisk sekretariat
Inger Johanne Løeng Konsulent politisk sekretariat
Ingvild Susann Kjøde Konsulent politisk sekretariat
Service og dokumentasjon
Elisabeth Sæbønes Leiar service og dokumentasjon
May Britt Brenne Konsulent service og dokumentasjon
Perny Brekke Konsulent service og dokumentasjon
Linda Hjelseth Hjelm Konsulent service og dokumentasjon
Ingvild Marie Taraldset  Informasjon- og servicekonsulent
Grete Zachariassen Servicemedarbeidar
Økonomi og rekneskap
Jan Inge Bueide Stabsleiar økonomi
Eli Myklebust Konsulent
Trine Sørheim Skjeret Konsulent
Cecilie Urke Larsen Konsulent
Børge Gundersen Konsulent
Sunniva Åmbakk Bjørkedal Konsulent
Birgitte Goksøyr Holte Konsulent
Are Berg Konsulent
Susan Johnsen Stokke Konsulent
Personal og organisasjon
Idun Lee Hofset Personalleiar
Hilde Flotve Mo Personalrådgjevar
Hildegunn R. Olsen Konsulent
Bente Lothe Eldholm Sakshandsamar
   

Løn

 
Janne Gerd Dagfinrud Lønskonsulent
Eli Myklebust Konsulent 
Ida-Malen Skjåstad Lønskonsulent
Prosjektleiing eigedom
Jan Vikestrand   Prosjektleiar
Frank Flusund Prosjektleiar
IKT
Bjørn Heggen Spesialrådgjevar IKT
Sverre Osdal IKT-konsulent
Rune Krøvel-Velle IKT-konsulent

 

Oppvekst, kultur og inkludering

Kommunalsjef
Kari Flø Kommunalsjef
Reidun Mo Rådgjevar barnehage
Irene Yksnøy Lianes Rådgjevar barnehage
Hildegunn R. Olsen Konsulent barnehage
Bjørg Engeset Gjersdal Konsulent skule
Mari-Anne Aarskog Rådgjevar skule
Pål-Einar Brekke Rådgjevar skule
Ingvild Endal Folkehelsekoordinator
Gunnar Knutsen LOS
Eilin Kalvøy Logoped
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
Barnehage
Ida Brudevoll Styrar Barnas Vel barnehage
Cathrin Engetrøen Styrar Dalane barnehage
Einar Magne Moe Styrar Hovdebygda barnehage
Janne Spjutøy Styrar Kvitveisen barnehage
Borgny Ottestad Styrar Rystene barnehage
Marianne Knutsen Styrar Vartdal barnehage
Astrid Benedikte Farstad Styrar Sæbø barnehage
Skule
Anne Langedal Bakke Rektor Dalane skule
Annelin Wangen Rektor Hovden skule
Eirik Bech Rektor Vartdal skule
Vidar Nupen Rektor Velle skule
Berit Johanne Brunvold Rektor Vikemarka skule
Hallgeir Aam Rektor Sæbø skule (vikar)
Mailene Kvalsvik Rektor Ørsta ungdomsskule
Hilde Bjørkedal Avdelingsleiar Ørsta opplæringssenter (avdeling under Ørsta ungdomsskule)
Flyktningteneste
Bård Flekke Fagleiar
Randi Krøvel Sæther Flyktningkonsulent
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
Tarek Alsaid Miljøarbeidar

Alona Kolpak

Miljøarbeidar
Kultur
Janne G. Skarstein  Tenesteleiar kulturhuset og kino
Hans Robert Bondhus Tenesteleiar kulturskulen og Kaihuset
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen
Ingvild Endal Rådgjevar kultur


Helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef
Audhild Mork Kommunalsjef
Marte Vaage Øie Kommuneoverlege
Sylvi Romestrand Rådgjevar  
Tildeling og koordinering
Marianne Melle Teamleiar
Skjalg Lidarende Sakshandsamar
Anne Marie Ørstavik Sakshandsamar
Mette Ulvestad Dyb Sakshandsamar
Therese G. Pilskog Konsulent
Omsorg og sjukeheim

Wenche Flo

Tenesteleiar

Dagrun Opsal

Avdelingsleiar kortidsavdelinga, Ørstaheimen

Kyrre Skavøy

Avdelingsleiar Bakketun, Ørstaheimen

Ingrid Mork

Avdelingsleiar Solkroken, Ørstaheimen

Lisa Mari Korsfur Silseth

Avdelingsleiar Vallastova, Ørstaheimen

Sara Vartdal Vinjevoll

Avdelingsleiar Vartdal helsetun

Nina Måseidvåg

Avdelingsleiar Hjørundfjordheimen

Silje Solhaug

Avdelingsleiar felleskjøkkenet, Ørstaheimen
Helse og familie
Ragnhild Svensli Konstituert Tenesteleiar 

Helsestasjon

 
UTLYST Leiande helsesjukepleiar
Elisabeth Gretland Sekretær helsestasjon
   

Fysio/ergo/friskliv

 
Ragnhild Svensli Avdelingsleiar fysio/ergo/friskliv
Hanne Marit Myklebust Fysioterapeut
Trude Vattøy Fysioterapeut
Karen A. Øie Fysioterapeut / frisklivsrettleiar
Stina Jakobsen Fysioterapeut
Marlene Firing Kroman Fysioterapeut vikar
Lillian Sætre Ergoterapeut
Monica Gustavsen Ergoterapeut
Cato Engen Hjelpemiddelansvarleg

 

Psykolog  
Melinda Garden Kommunepsykolog
Bu og habilitering
Guro Bakke Liaskar  Tenesteleiar 
Kathrine Brekke (konstituert) Avdelingsleiar Bakk-Ola-marka og Dalevegen 32
Sissel Andersen Koordinator Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka
Heimetenester
Sigrun Halkjelsvik Tenesteleiar 
Laila Bjørkedal Avdelingsleiar heimetenester aust
Nina Ulstein

Avdelingsleiar heimetenester vest

Agnieszka Kubon-Rzeszutek Avdelingsleiar heimetenester Bakk-Ola-marka

 

Psykisk helse og rus

 
Joanne Aarseth Avdelingsleiar psykisk helse
Astrid Skare Teamkoordinator rustenesta
Stine Riise Småjobbsentralen
Ingunn Engeset Teamkoordinator/miljøarbeidar


Teknisk, eigedom og landbruk

Kommunalsjef

Ivar Otto Kristiansen

Kommunalsjef

Per Ivar Lied

Prosjektleiar

Erling Brekke

Konsulent eigedomsskatt

Ingeborg Myklebust Bjørneset

Konsulent
Irene Graskopf Seniorrådgjevar
Vidar Fosse Bustadkoordinator
Gunnar Wangen Seniorrådgjevar plan
Landbruk Ørsta Volda
Liv Bente Viddal Tenesteleiar  
Børild Skåra Rådgjevar landbruk
utlyst stilling Rådgjevar landbruk
Peder Magnussen Fagansvarleg Skogbruk
Guro Sterud Stutlien Konsulent landbruk
Brann og redning

Thomas Winther Leira

Brannsjef

Odd Jarle Engeset

Leiar beredskapsavdeling

Hege Leite

Branningeniør

Aret Engjaberg

Feiar bolighus

Ole Nederberg

Tilsyn bolighus

Teknisk drift og eigedom

Ulf Kristian Rognstad

Tenesteleiar


Eigedom

UTLYST Avdelingsleiar Eigedom
Odd-Robert Støylen Helse og bustad
Roger Steinnes Oppvekst- og kulturbygg


Reinhald

Agnieszka Papierska Avdelingsleiar reinhald

 

Kommunalteknikk

Malvin Fremmerlid Avdelingsleiar Kommunalteknikk

Ole Idar Fiksdal

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Lars-Ivar Egset

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Malvin Fremmerlid

Avdelingsingeniør anlegg

Olav Saure

Kommunegartnar

Hallvard Y. Bergmann

Ingeniør
Plan, byggsak og oppmåling
utlyst Tenesteleiar

Plan og miljø

 

Aud Hovdenakk

Sekretær / konsulent

Matias Kårstad

Planleggjar

Johnny Saure Riise

Planleggjar

Magnar Selbervik

Miljøvernkonsulent

 

 

Byggesak og oppmåling

 

Elling Flister

Oppmålingsingeniør

Kristin Høydal

Byggesakshandsamar

Guttorm Øye

Fagleiar oppmåling

Jostein Vatne

Ingeniør kart og oppmåling

Kristian Schjetne

Ingeniør kart og oppmåling

Ragnhild Gjelsvik Varmo Byggesakshandsamar (vikar)


Anna

Hovedtillitsvalde og tillitsvalde
   

Hovedverneombod

 

Gunn Fremmerlid Brandal  
   
   

Hovedtillitsvalde

 

Ann Mari Bjørkedal Moe Norsk sykepleierforbund (NSF)
Børild Skåra Delta
Bård Flekke Akademikerforbundet (UHD)
Hild Våge Fagforbundet (FFO)
Ingvild Aasen Fagforbundet (FFO)
Malvin Fremmerlid NITO – Norges Ingeniørorganisasjon
Monica Stokken Utdanningsforbundet (UDF)
Peder Magnussen Akademikerne
Preben Trellevik Fellesorganisasjonen (FO)
   
   

Tillitsvalde

 

Arnstein Nupen Norges Juristforbund
Einar Magne Moe Lederne
Hanne Marit Myklebust Norsk fysioterapiforbund (NFF)
Irene Winsnes Jordmorforbundet
Leif-Arne Svellingen Bibliotekarforbundet
Lillian Sætre Norsk Ergoterapiforbund (NETF)
Magnar Selbervik TEKNA
Nancy Ann Eide Brattli Den Norske Legeforening (DNLF)
Oddvar Marøy Det Norske Diakoniforbund (DNDF)
Peder Magnussen Naturviterne (NaFo)