Vidaregåande opplæring

Vidaregåande skule er siste del av den norske grunnutdanninga, årssteg 11-13. For yrkesfagleg utdanning går det tredje året eigentleg over to år i lære i ei bedrift.