KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Etterutdanning og vidareutdanning

Etterutdanning gjev meir, fornyar og/eller ajourfører ei grunnutdanning innan eit fagområde. Vidareutdanning byggjer på grunnutdanninga, og den gjev formell kompetanse.

Det er utarbeidd retningsliner for etter- og vidareutdanning for fleire utdanningsgrupper.

 Vidareutdanning for lærarar