Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Etterutdanning og vidareutdanning

Etterutdanning gjev meir, fornyar og/eller ajourfører ei grunnutdanning innan eit fagområde. Vidareutdanning byggjer på grunnutdanninga, og den gjev formell kompetanse.

Det er utarbeidd retningsliner for etter- og vidareutdanning for fleire utdanningsgrupper.

Vidareutdanning for lærarar

Sist endra 09.11.2017
Fann du det du lette etter?