Etterutdanning og vidareutdanning

Etterutdanning gjev meir, fornyar og/eller ajourfører ei grunnutdanning innan eit fagområde. Vidareutdanning byggjer på grunnutdanninga, og den gjev formell kompetanse.

Det er utarbeidd retningsliner for etter- og vidareutdanning for fleire utdanningsgrupper.

 Vidareutdanning for lærarar