Innemiljø

Verdas helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innreiing. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Vi nyttar nærare 90 prosent av tida innandørs og den meste av tida heime. Inneklima har stor tyding for helsa vår.

 

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 12.06.2014