KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Innemiljø

Verdas helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innreiing. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Vi nyttar nærare 90 prosent av tida innandørs og den meste av tida heime. Inneklima har stor tyding for helsa vår.