Innemiljø

Verdas helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innreiing. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Vi nyttar nærare 90 prosent av tida innandørs og den meste av tida heime. Inneklima har stor tyding for helsa vår.