SFO (skulefritidsordning) gebyr

Kommunestyret har fastsett desse betalingssatsane i skulefritidsordningane for:

Skulefritidsordning (SFO)

 

Vår-2019

Haust-2019 / Vår 2020

Ordinær

Matpengar

Ordinær

Matpengar

Fullt tilbod (meir enn 19 t/v)

2 905

165

3 240

170

Redusert tilbod (10-18 t/v)

2 140

110

2 400 

115

Korttidstilbod (inntil 9 t/v)

1 325

80

1 515

85

Enkelttimar

75

 

75

 

Syskenmoderasjon vert gjeve med 25% av betalinga for 2. og 3. barn, rekna av den plassen som kostar mest.
 
Tilbod om ferie-SFO kjem i tilegg for dei som ønskjer dette, med kr 600 kr pr. mnd i 9,5 mnd. 
 

 

Meir om SFO tilbodet: 

SFO: Meir om SFO tilbod

Dalane skule SFO

Plasstype: 

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v
Hovden skule SFO

Plasstype: 

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v

Sæbø skule SFO

Plasstype:

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v
Vartdal skule SFO

Plasstype:

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v

Velle skule SFO

Plasstype:

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v
Vikemarka skule SFO

Plasstype:

Full plass. Før og etter skuletid 5 d/v
Korttidsplass. Etter skuletid 1-3 d/v
Korttidsplass. Morgon inntil 5 d/v
Kun ferietilbod
Redusert plass. Ettermiddag inntil 5 d/v
Redusert plass. Morgon og ettermiddag inntil 1-4 d/v