SFO (skulefritidsordning) gebyr

Kommunestyret har fastsett desse betalingssatsane i skulefritidsordningane for:

Skulefritidsordning (SFO)

Haust 2020
 

 

Ordinær

Matpengar

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

2930

300

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

2930

300

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

2200

200

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

2200

200

Kjøp av ekstra dag

350 (ink matpengar)

 

Kjøp av ekstra morgon  i skuleåret

150 (ink matpengar)

 

Kjøp av ekstra ettermiddag i skuleåret

200 (ink matpengar)

 

Prisane gjeld frå 01.08.2020

Syskenmoderasjon vert gjeve 25% av betalinga for 2. og 3. barn, rekna av den plassen som kostar mest. Det blir ikkje gjeve syskenmoderasjon for tilbod utover skuleåret sine 38 veker. (halve juni og heile august)
 
 

 

Meir om SFO tilbodet: 

SFO: Meir om SFO tilbod

Dalane skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.

 

Hovden skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.

Sæbø skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.

Vartdal skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.

Velle skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.

Vikemarka skule SFO

Plasstype: 


Nye plasstypar i SFO frå 01.08.2020.

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
Det vil også  vere mogeleg å kjøpe enten ekstra  føremiddag eller  ekstra ettermiddag i skuleåret.