Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Realkompetanse

Realkompetanse er all den kunnskapen og alle dei ferdigheitene som ein person har opparbeidd seg gjennom utdanning, løna eller uløna arbeid, fritidsaktivitetar, organisasjonserfaring eller på annan måte.

Som del av kompetansereformen har kommunen plikt til å legge til rette for å vurdere og kartleggje realkompetansen til vaksne.

Sist endra 06.02.2015
Fann du det du lette etter?