KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Nasjonale prøver

Gjennom nasjonale prøver kan ein vurdere i kva grad skulen har klart å utvikle ferdigheitene til elevane i lesing og rekning, og i delar av faget engelsk.

Resultata skal brukast av skular og skuleeigar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling i opplæringa, både på individ- og systemnivå. Prøvene er obligatoriske for heile landet, og er ein del av undervegsvurderinga. Dei skal gjennomførast om hausten på 5., 8. og 9. steget