Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Nasjonale prøver

Gjennom nasjonale prøver kan ein vurdere i kva grad skulen har klart å utvikle ferdigheitene til elevane i lesing og rekning, og i delar av faget engelsk.

Resultata skal brukast av skular og skuleeigar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling i opplæringa, både på individ- og systemnivå. Prøvene er obligatoriske for heile landet, og er ein del av undervegsvurderinga. Dei skal gjennomførast om hausten på 5., 8. og 9. steget

Sist endra 19.02.2015
Fann du det du lette etter?