Karakterar

Vurdering av kompetansen til ein elev. Karakterskalaen går frå 1-6, der 6 er beste karakter.
Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.