Eksamen

Avgangsprøve i grunnskule, vidaregåande skule, universitet og/eller høgskule.