Eksamen

Avgangsprøve i grunnskule, vidaregåande skule, universitet og/eller høgskule.

Sist endra 19.02.2015