Privatskule

I Ørsta er det ein skule som er i privat eige. Dette er Åmås friskule. Private skular er regulert av privatskulelova.