Tilsette fordelt på stab/seksjon

(Sida er under arbeid)

Liste over tilsette

Ordførar
Stein Aam Ordførar
Karen Høydal Assisterande ordførar

 

Kommunedirektør og kommunedirektørens stab
Wenche Solheim Kommunedirektør
Eldar Øye Assisterande kommunedirektør
   

Juridisk rådgjeving

 
Arnstein Nupen Jurist
Eva Haugen Øye Jurist
   

Service og informasjon

 
Elisabeth Sæbønes Leiar service og informasjon
May Britt Brenne Konsulent
Perny Brekke Konsulent
Linda Hjelseth Hjelm Servicemedarbeidar
Eirin Malene Liadal Servicemedarbeidar
Maria Engeseth Informasjon- og servicekonsulent
   

IKT 

 
Bjørn Heggen Spesialrådgjevar IKT
Sverre Osdal IKT-konsulent
Rune Krøvel-Velle IKT-konsulent
   

Prosjektleiing eigedom

 
Jan Vikestrand Prosjektleiar
Frank Flusund Prosjektleiar
Økonomistab
Jan Inge Bueide Stabsleiar økonomi
Eli Myklebust Konsulent
Inger Johanne Åkre Konsulent
Trine Sørheim Skjeret Konsulent
Cecilie Urke Larsen Konsulent
Børge Gundersen Konsulent
Sunniva Åmbakk Bjørkedal Konsulent
Birgitte Goksøyr Holte Konsulent
Are Berg Konsulent
Susan Johnsen Stokke Konsulent
Personalstab
Kari Flø Fungerande stabsleiar personal
Hilde Flotve Mo Rådgjevar personal
Bjørg E. Gjersdal Konsulent
Hildegunn R. Olsen Konsulent
Bente Lothe Eldholm Konsulent
   

Løn

 
Janne Gerd Dagfinrud Konsulent
Eli Myklebust Konsulent 
Ida Malen Skjåstad Konsulent
   

 

Tildeling og koordineringsstab
Oddvar Marøy Stabsleiar
Ann Kristin Liaskar Sekretær
Unni Natås Kommuneoverlege
Sigrun Halkjelsvik Rådgjevar
Wenche Flo Rådgjevar
Marianne Melle Sakshandsamar
Skjalg Lidarende Sakshandsamar
Eirin Liadal Koordinator
Ingvill Endal Folkehelsekoordinator
Seksjon kultur og landbruk

 

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og landbruk
Janne G. Skarstein  Einingsleiar kulturhuset / kaihuset 
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
   
Lanbrukskontoret

 

Åshild Steinnes  Førstesekretær
Børild Skåra Rådgjevar landbruk
Dorota Wozna Rådgjevar landbruk
Peder Magnussen Fagansvarleg Skogbruk
Seksjon skule

Kirsti Øy Driveklepp 

Seksjonsleiar
Kari Flø Rådgjevar
Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
Bjørg Gjersdal Konsulent

Mari-Anne Aarskog

 
Gunnar Knutsen LOS
Eilin Kalvøy Logoped
Audhild Baarholm Øye Einingsleiar Dalane skule
Geir Lid Einingsleiar Hovden skule
Bjørn Osdal Einingsleiar Vartdal skule
Vidar Nupen Einingsleiar Velle skule
Mailene Kvalsvik Einingsleiar Ørsta ungdomsskule

 

 
Ørsta opplæringssenter  
Oddbjørn Aam Rektor vaksenopplæringa
Oddny Fuglekvam Assisterande rektor vaksenopplæringa
   
Flyktningkontoret  
Bård Flekke Fagleiar

Randi Krøvel Sæther

Flyktningkonsulent
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
Tarek Alsaid Miljøarbeidar
   
Seksjon barnehage

 

Reidun Mo Seksjonsleiar Barnehage
Irene Yksnøy Lianes Rådgjevar barnehage
Hildegunn R. Olsen Konsulent barnehage
Ida Brudevoll Einingsleiar Barnas Vel barnehage
Ellinor Sætre Einingsleiar Dalane barnehage
Einar Magne Moe

Einingsleiar Hovdebygda barnehage

Janne Spjutøy Einingsleiar Kvitveisen barnehage
Borgny Ottestad Einingsleiar Rystene barnehage
Marianne Knutsen Einingsleiar Vartdal barnehage
Karen Rekkedal Einingsleiar Sæbø barnehage
Seksjon helse og velferdstenester
Kristin Vik Seksjonsleiar helse og velferdstenester
   

Bu og habilitering

 
Guro Bakke Liaskar  Einingsleiar bu og habilitering Dalevegen 30
Laila Sandvik Einingsleiar bu og habilitering sone 1 og 2
Sissel Andersen Koordinator Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka
   

Heimebasert omsorg (HBO)

 
Laila Bjørkedal Einingsleiar HBO Aust
Nina Ulstein Einingsleiar HBO Vest
   

Fysio/ergo/friskliv

 
Ragnhild Svensli Einingsleiar fysio/ergo/friskliv
   

Helsestasjonen

 
Ingun H. Fjørtoft Einingsleiar helsestasjon
Elisabeth Gretland Sekretær helsestasjon
   

Psykisk helse

 
Joanne Aarseth Einingsleiar psykisk helse
Astrid Skare Teamkoordinator rustenesta
Stine Riise Småjobbsentralen
Ingunn Engeset Teamkoordinator - miljøarbeidar

 

 

Seksjon omsorg og sjukeheim
Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og sjukeheim
Sylvi Romestrand Einingsleiar fellesavdeling
Therese Pilskog Konsulent
Dagrun Opsal Einingsleiar kortidsavdelinga, Ørstaheimen
Kyrre Skavøy Einingsleiar bakketun, Ørstaheimen
Ingrid Mork

Einingsleiar solkroken, Ørstaheimen

Lisa Korsfur Silseth Einingsleiar buavdelinga, Ørstaheimen
Kirsti Hånes Vartdal Einingsleiar Vartdal helsetun
Ingunn Flo Einingsleiar Hjørundfjordheimen
Arne Kåre Engeset Einingsleiar felleskjøkken
Seksjon eigedom

 

Irene Graskopf Seksjonsleiar
Vidar Fosse Bustadkoordinator
Odd-Robert Støylen Einingsleiar helse og bustad
Roger Steinnes Einingsleiar oppvekst- og kulturbygg
Agnieszka Papierska Einingsleiar reinhald
Seksjon tekniske tenester

Ivar Otto Kristiansen

Seksjonsleiar tekniske tenester

Per Ivar Lied

Prosjektleiar

Erling Brekke

Konsulent eigedomsskatt

 

 

Kommunalteknikk

 

Ulf Kristian Rognstad

Einingsleiar

Ole Idar Fiksdal

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Lars Ivar Egset

Avdelingsingeniør vatn og avlaup

Malvin Fremmerlid

Avdelingsingeniør anlegg

Arnstein Ose

Avdelingsingeniør veg

Dag Jarle Aa

Prosjektingeniør

 

 

Plan og miljø

 

Gunnar Wangen

Fagleiar

Aud Hovdenakk

Sekretær / konsulent

Matias Kårstad

Planleggjar

Johnny Saure Riise

Planleggjar

Magnar Selbervik

Miljøvernkonsulent

 

 

Uteseksjon/park

 

Emil Petter Bjørdal

Einingsleiar

Agnar Moe

Verksmeister

Olav Saure

Kommunegartnar

Harald Nupen

Driftsoperatør vatn og avlaup

Stig Vollan

Driftsoperatør vatn og avlaup

Marko Arnold

Driftsoperatør vatn og avlaup

Sindre Steinnes Olsen

Driftsoperatør vatn og avlaup

 

 

Byggesak og oppmåling

 

Bjørn Ole Vassbotn

Einingsleiar

Hallvard Y. Bergmann

Byggesakshandsamar

Kristin Høydal

Byggesakshandsamar

Guttorm Øye

Fagleiar oppmåling

Jostein Vatne

Ingeniør kart og oppmåling

Kristian Schjetne

Ingeniør kart og oppmåling

 

 

Brann og redning

 

Thomas Winther Leira

Brannsjef

Kurt Kristiansen

Brannmeister

Hege Leite

Brannmeister

Aret Engjaberg

Feiar bolighus

Ole Nederberg

Tilsyn bolighus