Landbruksgebyr

Vi har for tida to gebyr:

 
1. Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova. Her er gebyret er kr 2.000,-.
2. For saker etter konsesjonslova (konsesjonssaker) er gebyret kr 5.000,-.