Avlaup gebyr

For 2019 har Ørsta kommunestyre gjort vedtak om at gebyr for avlaup vert slik:

.
Privatabonnentar Abonnementsgebyr i kr. Forbruksgebyr kr. pr. m3
Hytte/fritidshus (også einingar) 679 14,33 (17,91 m/mva.)
Einingar/seksjonar 1026 14,33 (17,91 m/mva.)
Bustad 1193 14,33 (17,91 m/mva.)
Næringseigedom 1706 14,33 (17,91 m/mva.)
     
 
Grunnlaget for utrekninga av forbruk er bruttoareal på eigedomens bygg x 0,65 som gjev eit stipulert forbruk i m3 x m3 pris på avlaup.
For eigedomar med vassmålar betalar ein etter målt forbruk for avlaup x pris pr m3 for avlaup.
 


Målarleige

Leiga vert fastsett etter dimensjonen på målaren.
 
 
Målardimensjon Leigesats i kr.
1/2, 3/4 og 1 " 655,- pr. år (818,75 inkl. mva.)
1 1/4 og 1 1/2 " 855,- pr. år (1068,75 inkl. mva.)
2 " 1259,- pr. år (1573,75,- inkl. mva.)
3 og 4 " 1645,- pr. år (2056,25 inkl. mva.)
6 " 3317,- pr. år (3340,- inkl. mva.)Tilleggsgebyr

 
Tilleggsgebyr i tillegg til kostnader med å utføre arbeidet: 25 % av årsgebyret for eigedomen.
Gebyr ved for sein avlesing (frist 15.01) Kr. 800,- (1000 inkl.mva)
Avlesingsgebyr for vassmålar om kommunen må lese av: kr. 750,- (1000 inkl.mva)
 


Tilknytingsgebyr avlaup

 
For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 25.650,- (kr. 32062,50,- inkl. mva.)
 
For næringseigedom pr. eining kr. 47.110,- (kr. 58.887.50 inkl. mva.)
 
 
Det skal reknast meirverdiavgift (25 %) i tillegg til satsane som er oppstilt ovanfor. Gebyr med mva. står i parantes under dei ulike punkta over.