Eigedomsgebyr

  • Eigedomsskatt - forfall mars og november, i slutten av mnd.
  • Vatn, avløp og feiing – forfall april og oktober, i slutten av mnd.
  • Festeavgift Aurefeltet – forfall 30/6 og 31/12.
  • Andre festeavgift – forfall slutten av april.