Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Barn- og ungerepresentant

For å ivareta barn og unge sine interesser i plan- og byggesaker har Ørsta kommune ein barn- og ungerepresentant. Barn og unge er alle mellom 0-18 år. Rolla til barn- og ungerepresentanten er å sjå til at barn og unge sine interesser vert synlege og ivaretatt i plan- og byggesaker. Det er lovpålagt å involvere barn og unge i utforming av deira nærområde.

Barne- og ungerepresentanten kan gje innspel, råd og rettleiing for å sikre barn og unge sine interesser når planar vert utarbeidde. Barne- og ungerepresentanten er barn og unge sitt talerør, og skal bidra til at barn og unge får høve til å delta i planprosessar og bli høyrt i saker som gjeld dei. Barne- og ungerepresentanten har møte- og talerett i alle utval som handsamar plansaker.

 

Lenker:

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Gro Anita Bårdseth Permisjon til 31.12.2019
Ingvild Endal Folkehelsekoordinator
91765389
@ Ingvild Endal

Nyhende