Politikken i Ørsta

Ordførar Stein Aam (SP). - Klikk for stort bileteOrdførar Stein Aam (SP).

Stein Aam (SP) er ordførar i Ørsta kommune.

Fleirtalsgrupperinga i kommunestyret er sett saman av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet.  
 
Den politiske hovudstrukturen byggjer på funksjonsmodellen, med kommunestyre, formannskap, samfunnsutval SFU (byggesaker og reguleringsplanar) og levekårsutval LKU (omsorg og levekår for born og vaksne). 
 
I tillegg utgjer den politiske organiseringa følgjande råd og utval: landbruksnemnd, vilt- og innlandsfiskenemnd, eldreråd, ungdomsråd og råd for likestilling av funksjonshemma.     
 
Gro Anita Bårdseth er barne- og ungdomsrepresentant i Ørsta kommune.
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Inger Johanne Løeng Konsulent politisk sekreteriat
91108618
@ Inger Johanne Løeng
Ingeborg Myklebust Bjørneset Politisk sekretær
90857242
@ Ingeborg Myklebust Bjørneset

Nyhende