Politikken i Ørsta

Ordførar Stein Aam (SP). - Klikk for stort bileteOrdførar Stein Aam (SP).

Stein Aam (SP) er ordførar i Ørsta kommune.

Fleirtalsgrupperinga i kommunestyret er sett saman av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet.  
 
Den politiske hovudstrukturen byggjer på funksjonsmodellen, med kommunestyre, formannskap, samfunnsutval SFU (byggesaker og reguleringsplanar) og levekårsutval LKU (omsorg og levekår for born og vaksne). 
 
I tillegg utgjer den politiske organiseringa følgjande råd og utval: landbruksnemnd, vilt- og innlandsfiskenemnd, eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemma.     
 
Ingvild Endal er barne- og ungdomsrepresentant i Ørsta kommune.


Politiske møte

Fann du det du leita etter?
Login for redigering