Tidlegrøysting

Tidlegrøysting er eit tilbod til dei som ikkje har høve til å røyste i den ordinære førehandsrøysteperioden (frå 10. august) eller på valdagen (10. og 11. september).

Du treng ikkje vere folkeregistrert i Ørsta for å røyste her i tidleg- og førehandsperioden

Dato: 3. juli til 9. august
Opningstid: kl. 09.00–15.00 
Stad: Servicekontoret, Ørsta rådhus

Hugs legitimasjon.


Lurer du på kven du skal røyste på?

Sjå vallistene for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet.