Røyste heimanfrå

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje har høve til å førehandsrøyste eller røyste på valdagen på Ørsta kulturhus, kan du søke om å få førehandsrøyste der du oppheld deg.  

Søknad

Søknaden kan sendast til postmottak@orsta.kommune.no, eller du kan ringe sentralbordet på tlf. 70 04 97 00 (kl. 10.00-14.00). 

Søknaden treng ikkje vere skriftleg.  

Frist for å søke er tysdag 5. september kl. 12.00.  

 

Lurer du på kven du skal røyste på?

Sjå vallistene for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet.