Institusjonsrøysting

I førehandsrøysteperioden reiser vi ut til dei ulike institusjonane i Ørsta, for å sikre at alle som ønsker å røyste, skal få røyste.

Bakk-Ola-Marka: måndag 21. august kl. 11.00–12.00
Ørstaheimen: onsdag 23. august kl. 10.30–12.30
Hjørundfjordheimen: torsdag 24. august kl. 10.00–11.30
Vartdal helsetun: fredag 25. august kl. 10.00–12.00