Oversikt over tilsette


Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 971 55 401
Varaordførar 913 85 956

Organisasjonskart - Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 957 55 788

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann

Ansatte i avdelingen Assisterande Rådmann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Planleggar 903 60 729 903 60 729
Rådgjevar/ jurist 480 74 265
Ass.rådmann 70 04 97 32

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann - Flyktningkontor

Ansatte i avdelingen Flyktningkontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeidar flyktning 901 20 530
Leiar Flyktningkontor 488 92 396
Flyktningkonsulent 951 59 121
Flyktningkoordinator 959 62 432

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann - IKT drift og utvikling

Ansatte i avdelingen IKT drift og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialrådgjevar IKT 70 04 97 24 952 91 967
IKT-konsulent 971 02 545
IKT-lærling
IKT-konsulent 488 91 377

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann - Politisk sekreteriat

Ansatte i avdelingen Politisk sekreteriat
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Politisk sekretær 908 57 242
Konsulent politisk sekreteriat 911 08 618

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann - Service og informasjon

Ansatte i avdelingen Service og informasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 97 00
Konsulent 900 11 916

Servicekontoret

Konsulent 900 14 369

Servicekontoret

Servicemedarbeidar 900 14 186

Servicekontor

Informasjonskonsulent 478 39 069
Servicemedarbeidar 918 32 426

Servicekontoret

Leiar Service og informasjon 70 04 97 22 916 85 027

Servicekontoret

906 08 163

Organisasjonskart - Rådmann - Assisterande Rådmann - Service og informasjon - Husbanken - bustønad

Ansatte i avdelingen Husbanken - bustønad
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeidar 900 14 186
Servicemedarbeidar 918 32 426
Leiar Service og informasjon 916 85 027

Organisasjonskart - Rådmann - Personal Stab

Ansatte i avdelingen Personal Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Stabsleiar 479 03 192

Organisasjonskart - Rådmann - Personal Stab - Lærlingar

Ansatte i avdelingen Lærlingar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar personal 979 56 519 979 56 519

Organisasjonskart - Rådmann - Personal Stab - Løn

Ansatte i avdelingen Løn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 915 23 165
915 44 166
Konsulent 915 50 618

Organisasjonskart - Rådmann - Personal Stab - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar personal 70 04 98 23 977 32 232
Konsulent 70 04 97 41
Konsulent 948 40 986
Rådgjevar personal 979 56 519 979 56 519
Konsulent 70 04 98 11

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage

Ansatte i avdelingen Seksjon barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar barnehage 476 41 489
Besøk/postadr: Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Barnas Vel barnehage

Ansatte i avdelingen Barnas Vel barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 976 35 161

Ass.styrar Edel Moe Finnøy Mob. 902 35 938

70 04 75 60

Styrar Ida Brudevoll Mob. 976 35 161

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Dalane barnehage

Ansatte i avdelingen Dalane barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
903 66 822
Styrar 920 63 934

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Hovdebygda barnehage

Ansatte i avdelingen Hovdebygda barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 06 70 44

Styrar Einar Magne Moe
Mob 480 05745

Styrar 480 05 745

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Kvitveisen barnehage

Ansatte i avdelingen Kvitveisen barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 70 06 74 42

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Rystene barnehage

Ansatte i avdelingen Rystene barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 971 01 421

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Sæbø barnehage

Ansatte i avdelingen Sæbø barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 70 04 01 96

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon barnehage - Vartdal barnehage

Ansatte i avdelingen Vartdal barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 480 86 125

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon bu og habilitering

Ansatte i avdelingen Seksjon bu og habilitering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelansvarleg lager 906 21 077
Einingsleiar bu og habilitering sone HBO 70 04 54 33 902 19 443
Einingsleiar Dalevegen 32 901 03 223
Einingsleiar bu og habilitering sone 1 70 04 54 14
Seksjonsleiar bu og habilitering 950 56 613
Einingsleiar bu og habilitering sone 2 70 04 54 22

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon bu og habilitering - Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 54 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Eigedom

Ansatte i avdelingen Seksjon Eigedom
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar 977 64 502
Bustadkoordinator 414 87 344
Seksjonsleiar eigedom 482 73 943
Prosjektutviklar 481 91 348
Prosjektleiar 909 64 110
Einingsleiar reinhald 950 46 369
Einingsleiar oppvekst- og kulturbygg 971 03 797
Einingsleiar helsebygg, institusjon 908 65 594 908 65 594

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Seksjon Helse og velferd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 902 19 110
Psykiatrisk sjukepleiar 902 19 698
Barnevernspedagog med vidareutdanning i rus 488 90 649
Seksjonsleiar Helse og velferd 70 04 98 69 902 44 516

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd - Aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Berte Kanuttevegen 4 70 06 60 11
Arild Steinnes 468 15 792 468 15 792
Einingsleiar Psykisk helse 994 95 111
957 49 992 957 49 992
Team koordinator - miljøarbeidar 70 06 60 11 957 49 992
Miljøarbeidar 70 06 60 11 957 49 992

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd - Fysio -/ Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio -/ Ergoterapi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
917 17 682
Ergoterapeut 951 72 954 951 72 954
Fysioterapeut 468 20 753
Spesialfysioterapeut 951 58 456
Fysioterapeut 481 15 613
Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv 489 97 922
Ergoterapeut 468 41 067

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 70 04 98 60
Leiande helsesøster 70 04 98 64
Sekretær 70 04 98 60
70 04 98 60
Opningstider:
Helsesekretær 70 04 98 60
Jordmor 70 04 98 63
Helsesøster 70 04 98 60
Helsesøster 70 04 98 60
Helsesøster 70 04 98 60

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd - Legetenesta

Ansatte i avdelingen Legetenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
116117
Kommuneoverlege / kommunelege 984 77 079
70 04 80 50

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Helse og velferd - Tenesta for psykisk helse

Ansatte i avdelingen Tenesta for psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Psykisk helse 994 95 111

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk

Ansatte i avdelingen Seksjon kultur og landbruk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar kultur 70 04 98 52 906 30 894
Seksjonsleiar kultur og næring 70 04 96 14

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 70 04 55 20

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar frivilligsentralen 948 76 531

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Kulturhus og Kino

Ansatte i avdelingen Kulturhus og Kino
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kulturhuset/kaihuset 70 04 55 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskulen 915 86 599 915 86 599

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarleg skogbruk 452 82 680
Rådgjevar jordbruk 70 04 96 13
Førstesekretær 70 04 96 10
Konsulent landbruk 70 04 96 16

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon kultur og landbruk - Ungdomstiltak

Ansatte i avdelingen Ungdomstiltak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kulturhuset og kaihuset 70 04 55 02 456 03 170

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Seksjon omsorg og rehabilitering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering 919 95 744

Sjukeheimar og heimeteneste

70 04 98 36
Konsulent fellesavdelinga Ørstaheimen 70 04 88 14
70 04 88 04
70 04 88 00 70 04 88 00
Kreftsjukepleiar/kreftkoordinator 415 44 806 415 44 806
911 13 578

Telefontid torsdagar mellom 13-16.

Meir info:
https://www.orsta.kommune.no/Helse-og-omsorg/omsorgstenester/demensteam/

70 04 88 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Bakketun

Ansatte i avdelingen Bakketun
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 88 30
Einingsleiar Bakketun 70 04 88 32

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Buavdelinga

Ansatte i avdelingen Buavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 88 60
Einingsleiar Buavdelinga 70 04 88 62

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Felleskjøkken

Ansatte i avdelingen Felleskjøkken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar felleskjøkken 70 04 88 92 958 61 558
70 04 88 90

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Heimetenester / HBO felles

Ansatte i avdelingen Heimetenester / HBO felles
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar sone aust 70 04 88 50
70 04 88 50
HBO-sentrum 70 04 88 50
HBO-Vartdal 70 04 50 00
HBO-Sæbø 70 04 57 50
Leiar sone vest 70 04 88 50

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Hjørundfjordheimen

Ansatte i avdelingen Hjørundfjordheimen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Hjørundfjordheimen 70 04 57 60
70 04 57 50

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Korttidsavdeling / Rehab

Ansatte i avdelingen Korttidsavdeling / Rehab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 88 20
Einingsleiar korttidsavdeling 70 04 88 22

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Kvardagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Kvardagsrehabilitering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 951 72 954
Sjukepleiar 70 04 88 07
Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar 901 18 760

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Solkroken

Ansatte i avdelingen Solkroken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 88 40
Einingsleiar Solkroken 70 04 88 42

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon omsorg og rehabilitering - Vartdal helsetun

Ansatte i avdelingen Vartdal helsetun
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 50 00
Einingsleiar Vartdal helsetun 70 04 50 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule

Ansatte i avdelingen Seksjon skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar skule 904 17 319
Konstituert personalleiar (frå 17. september 2018) 70 04 98 04
Rådgjevar 70 04 98 09
Logoped 70 04 98 38 912 43 229
LOS 400 63 597 400 63 597

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Dalane skule

Ansatte i avdelingen Dalane skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 70 06 31 52

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Hovden skule

Ansatte i avdelingen Hovden skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 912 48 476
91163473/94782166

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 01 75 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Sæbø skule

Ansatte i avdelingen Sæbø skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 477 15 654
476 68 379

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Vartdal skule

Ansatte i avdelingen Vartdal skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 992 86 998
992 86 999

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Velle skule

Ansatte i avdelingen Velle skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 70 04 77 62
70 04 77 60
911 72 413

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Vikemarka skule

Ansatte i avdelingen Vikemarka skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 70 04 77 01
70 04 77 00
70047730/70047736

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Ørsta opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Ørsta opplæringssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 488 91 378
902 78 933
913 72 150
Inspektør 951 69 171
Rådgivar 902 67 227

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon skule - Ørsta ungdomskule

Ansatte i avdelingen Ørsta ungdomskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 70 04 53 02
70 04 53 00

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Seksjon Tekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar 482 82 962
900 49 760

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Feiar 971 63 555
Brannmeister/Varabrannsjef 402 44 710
Brannsjef 907 49 112
Branningeniør 488 97 275
Feiar 488 95 236
Nødnummer brann 110 911 22 820 911 22 820

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar byggesak 476 77 342
Sakshandsamar byggesak 469 51 775
Einingsleiar bygg- og oppmåling 70 04 97 90
Ingeniør kart og oppmåling 970 82 122
Ingeniør kart og oppmåling 70 04 97 78
Fagleiar Oppmåling 901 84 121

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester - Eigedomskatt

Ansatte i avdelingen Eigedomskatt
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent/eigedomskatt 951 26 327

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester - Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektingeniør 971 85 183
Formann uteseksjonen 992 42 342
Avdelingsingeniør vatn og avløp 902 84 148
Avdelingsingeniør anlegg 951 15 737
Avdelingsingeniør veg 906 28 757
Einingsleiar kommunalteknikk 951 55 275
Kommunegartnar 489 93 466
900 49 760

Organisasjonskart - Rådmann - Seksjon Tekniske tenester - Plan og miljø

Ansatte i avdelingen Plan og miljø
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 70 04 97 89
Planleggjar 908 01 980
Miljøvernkonsulent 70 04 97 80
Leiar Plan og miljø 906 46 645

Organisasjonskart - Rådmann - Stab for tildeling og koordinering

Ansatte i avdelingen Stab for tildeling og koordinering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar 70 04 98 25
Rådgjevar 959 61 471
Sekretær 70 04 98 99
Stabsleiar tildeling og koordinering 918 51 882
Saksbehandlar 70 04 98 30

Organisasjonskart - Rådmann - Stab for tildeling og koordinering - Folkehelsekoordinator

Ansatte i avdelingen Folkehelsekoordinator
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 917 65 389

Organisasjonskart - Rådmann - Stab for tildeling og koordinering - Husbanken - startlån

Ansatte i avdelingen Husbanken - startlån
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Startlån 918 51 882

Organisasjonskart - Rådmann - Økonomi - Stab

Ansatte i avdelingen Økonomi - Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomileiar 900 30 893

Organisasjonskart - Rådmann - Økonomi - Stab - Kommunekassa

Ansatte i avdelingen Kommunekassa
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 70 04 97 51
Konsulent 70 04 97 45
Konsulent 70 04 97 43
Konsulent 70 04 97 46
Skatteoppkrevjar/konsulent 70 04 97 50

Organisasjonskart - Rådmann - Økonomi - Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 904 09 211
Økonomikonsulent
Økonomikonsulent 70 04 97 27
Økonomikonsulent 70 04 98 03

xEksterne

Ansatte i avdelingen xEksterne
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 07 48 50

xEksterne - Felles barnevern Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid

Ansatte i avdelingen Felles barnevern Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 05 88 00

xEksterne - Felles barnevern Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid - Einslege mindreårige flyktningar

Ansatte i avdelingen Einslege mindreårige flyktningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Bustadleiar 917 08 347

xEksterne - Hovden gravferdsbyrå AS

Ansatte i avdelingen Hovden gravferdsbyrå AS
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
994 14 841

xEksterne - Høgskulen i Volda

Ansatte i avdelingen Høgskulen i Volda
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 07 50 00
Høgskulen i Volda

xEksterne - Mattilsynet

Ansatte i avdelingen Mattilsynet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
22 40 00 00

xEksterne - Møre Folkehøgskule

Ansatte i avdelingen Møre Folkehøgskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 19 99
Møre Folkehøgskule

xEksterne - NAV Ørsta/Volda

Ansatte i avdelingen NAV Ørsta/Volda
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
NAV-leiar 55 55 33 33 906 75 599
55 55 33 33
Kontoret sine opningstider: 10.00 – 14.00 Onsdagar stengt (timeavtalar også utanom opningstid)
Telefontid man.- fre.: 08.00 – 15.30  Tlf.nr.: 55553333
Kontakt NAV: https://www.nav.no
 
NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
Teamkoordinator 70 32 13 25

xEksterne - Statens lånekasse for utdanning

Ansatte i avdelingen Statens lånekasse for utdanning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
22 72 67 00
Statens lånekasse

xEksterne - Statens vegvesen

Ansatte i avdelingen Statens vegvesen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
02030

Viktig trafikkinformasjon, ring 175

Statens vegvesen

xEksterne - Statleg

Ansatte i avdelingen Statleg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
81 54 82 22
22 99 39 50
Barneombudet .
466 15 000
Bufetat .
03737
Forbrukerrådet .
81 53 33 70
Husbanken .
08700
Kartverket .
22 95 93 60
NVE .
02800
Politiet .
80 08 00 00
Skatteetaten .
80 03 01 96
22 24 90 90
22 24 90 90
Kunnskaps departementet
23 35 15 00
Utlendings direktoratet
73 56 70 00
www.norgesdomstoler.no
Norges  domstoler
116111
Alarmtelefon for barn og unge
22 47 56 00
Direktoratet  for byggkvalitet
70118700/70048161
71 25 84 43
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
21 07 70 00
Folkehelse instituttet
70 04 81 80
22 77 72 55
70 16 33 33
907 07 433
73 54 24 60
70 11 87 00
22 24 90 90
Justis- og beredskaps dp
22 24 90 90
Barne-, likestillings og inkluderings DP
22 24 90 90
Kommunal og Regional DP
33 41 25 00
Direktoratet for samfunnsikkerheit og beredskap
70 05 44 40

xEksterne - Sunnmøre kulturnæringshage

Ansatte i avdelingen Sunnmøre kulturnæringshage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 33 06 60
x

xEksterne - TolkeNett

Ansatte i avdelingen TolkeNett
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
22 99 32 99
TolkeNett .

xEksterne - Tussa

Ansatte i avdelingen Tussa
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 62 00

xEksterne - Volda og Ørsta reinhaldsbyrå

Ansatte i avdelingen Volda og Ørsta reinhaldsbyrå
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 30 46 07

xEksterne - Volda og Ørsta Reinhaldsverk

Ansatte i avdelingen Volda og Ørsta Reinhaldsverk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 86 00
Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda

xEksterne - Volda Sjukehus

Ansatte i avdelingen Volda Sjukehus
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kløvertunvegen 1, 6100 Volda 70 05 82 00

xEksterne - Volda vidaregåande skule

Ansatte i avdelingen Volda vidaregåande skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 05 93 00

xEksterne - Ørsta Distrikttannklinikk

Ansatte i avdelingen Ørsta Distrikttannklinikk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Offentleg tannlege 70 04 50 70

xEksterne - Ørsta kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Ørsta kyrkjekontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 86 40

xEksterne - Ørsta næringskontor

Ansatte i avdelingen Ørsta næringskontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 06 80 85

xEksterne - Ørsta reiselivslag

Ansatte i avdelingen Ørsta reiselivslag
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar reiselivslaget 70 06 85 18 913 67 470

xEksterne - Ørsta trafikkstasjon

Ansatte i avdelingen Ørsta trafikkstasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
02030
Ørsta  trafikkstasjon

xEksterne - Ørsta vidaregåande skule

Ansatte i avdelingen Ørsta vidaregåande skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 04 74 00

xEksterne - Åmås Friskule

Ansatte i avdelingen Åmås Friskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 06 00 03