Tilstandsrapport for grunnskulen

No er tilstandsrapport for grunnskulen i Ørsta kommune for skuleåret 2019-20 klar. 

skule klasserom - Klikk for stort bilete 

Opplæringslova fastset at skuleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskulen i kommunen. Obligatoriske tema er læringsmiljø, læringsresultat og overgang frå grunnskule til vidaregåande skule.

Last ned tilstandsrapport for grunnskulen i Ørsta kommune for skuleåret 2019-20 her:

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ørsta kommune, skuleåret 2019-2020