Tid for å søkje SFO for skuleåret 2023-2024

Søknadsfrist 1. april 2023

Alle SFO avdelingar har opningstid kl. 07.15–16.15
Sjå vedtektene for type plass og tilbod


Elevar som skal starte på 1. trinn

Alle som skal starte på 1. trinn hausten 2023 har fått eit brev om kva skule dei skal starte på hausten 2023.
De søkjer SFO plass her:
Oppvekstportalen

Elevar ved 2.- 4. trinn som har plass

De skal ikkje søkje. Alle born som har SFO plass har denne til dei går ut av 4. trinn. Ønsker de å endre eller sei opp plass, gjer de det her: Oppvekstportalen

Dei som ikkje har plass, men ynskjer det kan søke her: Oppvekstportalen


Elevar 5.-7.trinn

Born med behov for individuell tilrettelegging kan sende ein søknad til rektor ved skulen barnet er elev.


Gratis SFO 1. og 2. trinn

Regjeringa har bestemt at det skal vere 12 timar gratis SFO for både 1. og 2. trinn frå hausten 2023.


Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale meir enn 6% av husstanden sin inntekt, sjå SFO prisliste.
Søk her: Søknad om redusert foreldrebetaling

Har du spørsmål ta kontakt med skulen eller Ørsta kommune v/Bjørg Gjersdal, tlf. 948 40 986 eller e-post.

Informasjonsside om SFO

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
94840986
@ Bjørg Engeset Gjersdal

Følg oss