Skulen si rolle ved utbrot av covid-19

Klikk for stort bilete 

Etter initiativ frå fylkesmannen har vi laga ei rutine med rolleavklaringar viss det skulle oppstå ein situasjon med koronasmitte i Ørstaskulen.

Rutinen blir viktig for sikre tidleg varsling og informasjon til foreldre, samt unngå forvirring om kven som har ansvaret for kva. Skulen og kommuneoverlegen skal straks varsle kvarandre i det dei får melding om smittetilfelle i skulen. Slik skal vi raskast mogleg få iverksatt smittesporing og andre aktuelle tiltak. 

Les rutinen her:

Rutine: skulen si rolle ved utbrot av covid-19