Besøk på sjukeheimar 

Laurdag 25. september kl 16 gjekk Norge over til "Ein normal kvardag med auka beredskap" Då forsvann dei fleste nasjonale koronatiltaka. Sjukeheimane er dermed opne for besøkande med at dei råda regjeringa gav med omsyn til handhygiene, hostehygiene, holde seg heime og teste seg ved symtom vert overholdt.

Vi tilrår difor at våre gjestar held fram med å ta godt smitteomsyn.

Råd til besøkande og følgje på sjukeheimane

Besøkande/følgje til pasientar/bebuarar i helse- og omsorgstenesta held seg til råd som til befolkninga elles, men bør ikkje kome på besøk dersom dei har infeksjonssymptom eller er definert som nærkontaktar.

 

Linda Gramshaug Fonseca
Sjukeheimslege

Marte Vaage Øie
Kommuneoverlege

Ein normal kvardag med auka beredskap

Råd til helse- og omsorgstenesta ved normal kvardag med auka beredskap (FHI)

Kontakt

Ingrid Mork einingsleiar
70 04 88 42
@ Ingrid Mork
Dagrun Opsal einingsleiar
70 04 88 22
@ Dagrun Opsal
Kyrre Skavøy einingsleiar
70 04 88 32
@ Kyrre Skavøy
Lisa Mari Korsfur Silseth Einingsleiar Buavdelinga
70048862
Vartdal helsetun hovudnummer
700 45 000
Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750

Følg oss