AKTUELT NO:

Besøk på Bakk-Ola-marka

Oppdatert 30. august 2021

Aktivitetssenteret ved Bakk-Ola-marka er ope for normal drift.
Dørene er opne for besøk til bebuarane. 
Vi ber om at alle følgjer generelle smittevernråd, og skriv seg inn i besøksprotokoll der disse ligg.

Om Bakk-Ola-marka

Ønskjer du å besøke nokon som bur på Bakk-Ola-marka?  Då må du ta kontakt med bebuaren sjølv, pårørande eller verge. Det er dei som avgjer kven som kan få kome på besøk.

Det er ikkje lenger låste dører mellom kl.07-23 og besøkande treng ikkje ringe på førehand for å avtale besøk med personalet. Det er ikkje lenger krav om å skrive besøkslogg, men vi oppmodar om at den blir nytta. Dei vanlege smittevernreglane gjeld framleis. 

 

Råd til alle

 • Husk god hand- og hostehygiene
 • Du og dine næraste kan omgås normalt
 • Hald avstand til andre enn dine næraste, minst 1 meter
 • Vere frisk når du går på besøk
 • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halde deg heime
 • Har du symptom på covid-19 bør du teste deg.

 

Hugs dette når du kjem på besøk på Bakk-Ola-marka

 • Bruk handsprit når du kjem inn på Bakk-Ola-marka
 • Oppmodar deg om å skrive deg inn i besøkslogg
 • Besøkande går direkte til bebuar sin bustad
 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til tilsette og andre bebuarar
 • Besøkande bør ikkje opphalde seg i fellesareal
 • Prøv å unngå å ta på kontaktflater i fellesareala
 • Får besøkande symptom på covid-19 dei første dagane etter besøk så ber vi om at dei tek kontakt med einingsleiar.

 

Kontaktinformasjon:

Takk for at du gjer ditt for å hindre koronaviruset i å spreie seg. 

Følg oss