AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Besøk på Bakk-Ola-marka

Klikk for stort bilete

Oppdatert 12. april 2021

Per i dag er det 4 bebuarar og 6 tilsette i Bu og habilitering på Bakk-Ola-marka som har fått påvist smitte. 10 bebuarar og 20 tilsette er i karantene. Det er ein utfordrande situasjon for eininga som er råka, og det er stort fokus på å ivareta brukarar, tilsette og skjerme resten av huset mot smitte.

Vi vil framleis halde stengt inntil situasjonen er meir avklart og svar på test nr 2. Vi ber om forståing for dette. - Det vil kome ny melding når dørene vert opna. Vi oppmodar pårørande om å vente med besøk. I særlege tilfelle kan ein gjere avtale med eininga. Aktivitetssenteret er også stengt inntil vidare.

 

Ønskjer du å besøke nokon som bur på Bakk-Ola-marka?  Då må du ta kontakt med bebuaren sjølv, pårørande eller verge. Det er dei som avgjer kven som kan få kome på besøk.

Det er ikkje lenger låste dører mellom kl.07-23 og besøkande treng ikkje ringe på førehand for å avtale besøk med personalet. Det er ikkje lenger krav om å skrive besøkslogg, men vi oppmodar om at den blir nytta. Dei vanlege smittevernreglane gjeld framleis. 

 

Råd til alle

 • Husk god hand- og hostehygiene
 • Du og dine næraste kan omgås normalt
 • Hald avstand til andre enn dine næraste, minst 1 meter
 • Vere frisk når du går på besøk
 • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halde deg heime
 • Har du symptom på covid-19 bør du teste deg.

 

Hugs dette når du kjem på besøk på Bakk-Ola-marka

 • Bruk handsprit når du kjem inn på Bakk-Ola-marka
 • Oppmodar deg om å skrive deg inn i besøkslogg
 • Besøkande går direkte til bebuar sin bustad
 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til tilsette og andre bebuarar
 • Besøkande bør ikkje opphalde seg i fellesareal
 • Prøv å unngå å ta på kontaktflater i fellesareala
 • Får besøkande symptom på covid-19 dei første dagane etter besøk så ber vi om at dei tek kontakt med einingsleiar.

 

Kontaktinformasjon:

Takk for at du gjer ditt for å hindre koronaviruset i å spreie seg. 

Følg oss