Byggesaksavdelinga er tilgjengeleg tysdagar og torsdagar

Klikk for stort bileteByggesaksavdelinga i kommunen har hatt mange saker over ei lang periode, med til tider redusert bemanning.  

For å kome seg à jour med saksmengdene, og samtidig levere best mogleg service og sakshandsaming for innbyggjarane, vil byggesaksavdelinga difor vere tilgjengeleg for publikum tysdag og torsdag ut oktober.

Dette betyr at avdelinga vert skjerma for besøkande mandag, onsdag og fredag.

Vi takkar for tolmodet.