Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Feiring av Frisk og aktiv sin eittårsdag

Klikk for stort bilete

 

Den 26. juni hadde Frisk og Aktiv gjengen frå Ergo, Fysio og Friskliv i Ørsta kommune, Dalane og Sæbø barnehage feiring av ettårsdagen for oppstart av prosjektet.

Frisk og Aktiv er eit prosjekt i Ørstabarnehagen med fokus på  å styrke dei motoriske ferdigheitene til alle barna. Dalane og Sæbø barnehage vore pilotbarnehagar dette barnehageåret. Erfaringane har vore gode og til hausten skal ytterligare to barnehagar i Ørsta i sving. Fleire barnehagar står på venteliste for å komme i gang. 

Under samlinga 26. juni var det over 50 barn i sving på Legene. Ergo,fysio og Friskliv hadde med seg aktivitetsutstyr og leiker som barna fekk utforske. Både på kunstgrasbana og i skogen ovanfor var det moglegheit for å å svinge seg i trea og boltre seg i graset. Det var kun blide ansikt som strålte av meistring og rørsleglede å sjå. Både små og store fryda seg over å leike i lag. 

Aktive born treng bra mat, og til lunsj vart det servert fiskeburger med grønnsaker i fleng. 

 

Avslutta dagen med fellesaktivitet

Dagen vart avslutta med styrt fellesaktivitet. Her bidrog superbrukarane frå dei to barnehagane med si kompetanse og erfaring, og leia ungane i ulike gruppeaktivitetar.  Superbrukarane er vaksne med ekstra ansvar for planlegging og gjennomføring av Frisk og aktiv i barnehagekvardagen.

Både forskning og erfaringar syner at ei systematisk satsing på motorikk gjer barnet meir modent og klar for læring ved skulestart. Motorisk aktivitet har også positiv verknad på samhaldet i barnegruppa.  Gjennom året har dei vaksne på Sæbø og Dalane barnehage bygd kompetanse i høve fysisk aktivitet og motorikk i lag med ergoterapeut og fysioterapeutar frå Ørsta kommune. Det unike er at alle dei vaksne i barnehagen har vore involverte i prosjektet på ein eller annan måte. Dei har leia grupper og vorte dyktige på å observere det enkelte barn og utfordre barna der dei er i utviklinga. 

Ein har arbeidd for at aktivitetane skal vere ein naturleg del av den daglege aktiviteten og leiken i barnehagen slik at barna ikkje merkar at dei trenar. Spontane kommentarar frå barna er at dette er kjekt!
 

Fann du det du lette etter?