Vassavstenging Vallabøen 25.06

Teknisk veg og vatn - Klikk for stort bilete

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i øvre delar av Vallabøen torsdag 25. juni.

Avstenginga vil vare frå kl. 09.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 17.00. Abonnentar som blir råka av avstenging får beskjed og SMS-varsel på telefon.