Vassavstenging Leitebrauta og Leitelega

Klikk for stort bilete

Grunna arbeid på kommunal vassleidning blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Leitebrauta og Leitelega fredag 18. oktober. 

Avstenging vil vare frå om lag kl. 10.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 15.00 same dag. Abonnentar som blir råka av avstenging vert varsla med SMS og talemelding