Vassavstenging i nedre del av Engesetvegen

Klikk for stort bilete

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i nedre del av Engesetvegen tysdag 16. juli.

Avstenging vil vare frå om lag kl. 09.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 15.00 same dag. Abonnentar som blir råka av avstenging blir varsla via telefon og SMS-melding