Vassavstenging i Årsetdalen på Vartdal 7. april

Klikk for stort bilete  

Grunna arbeid på det kommunale leidningsnettet vert vassforsyninga stengt i deler av Årsetdalen på Vartdal i morgon, tysdag 7.april.

Stenginga gjeld for abonnentar vest for Årsetdalen 81. Merk: Avstenging gjeld berre abonnentar knytt til kommunalt vassverk. Dersom vatnet har farge når det kjem attende lat kaldt vatn renne til det er klart