Varslingsplan: Bøplassen

Klikk for stort bilete

Ørsta kommune startar måndag 13.01.2020 arbeidet med å legge leidningar i vegen i Bøplassen, Hovdebygda.

Arbeidet vil medføre at vegen vert innsnevra i graveområdet, ber om at det vert teke omsyn til dette så ein ikkje får ulykker eller skade på matriell. Som det syner på kartutsnittet så vert vegen fysisk stengd for omkøyring inne på Bøplassen (dette er berre i den første perioda i oppstarten).