Utdeling av kulturprisen 2017

Klikk for stort bilete

 

Kulturprisen er ein diplom og ei pengegåve på 20.000 kroner. Vi gratulerer Christian Gaard Bygdetun med prisen i 2017!

Klikk for stort bilete

Grunngjeving: 

 
I kulturomgrepet er det mange element, ulike uttrykksformer, ulike meiningsinnhald og ikkje minst ulike aktivitetar. Mykje av det som menneska opplever er knytt til kultur, og det er viktig å sjå kva for verdiar kultur har. Kultur skaper fellesskap i samtida, men også slik at det vert knytt band mellom fortida over til nye generasjonar. Omgrepet kultur vert brukt i mange samanhengar, – ofte i samansette ord. 
 
Christian Gaard Bygdetun får kulturprisen knytt til det som er og vert skapt saman med fleire i den vesle bygda ved Hjørundfjorden. Dette viser att i fleire samanhengar og står fram som opplevingstilbod i eit særmerkt miljø med høve til deltaking både innan kultur, reiseliv og natur, – både åleine, i grupper eller i heilt store samanhengar som fleire flotte festivalar. 
 
Christian Gaard Bygdetun er eit høgdepunkt for unike opplevingar og minne, – fleire gonger og med framtida i møte.
 
 

Christian Gaard Bygdetun på Facebook: