Tømmerkaia fekk medhald i KOFA

Klikk for stort bileteI samband med anbodet på utvidinga av tømmerkai på Ørstaterminalen, vart Ørsta kommune 19. januar 2018 klaga inn av A. Våge AS til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Ørsta kommune har heile tida vore klar på at saka har vore i samsvar med lovverket. Klagar hevda at kommunen hadde brote regelverket for offentlege anskaffingar.

Den 2. april 2019 avgjorde KOFA at Ørsta kommune ikkje har brote regelverket, og at kommunen er gjeve medhald i alle punkt.

Kofa.no