AKTUELT NO:

Tid for heiltid

Heiltidskultur gjennomsyrer Arbeidsgjevarstrategien til Ørsta kommune

Å utvikle ein heiltidskultur handlar om haldningar og forankring. Dette er ein langsiktig og kontinuerleg prosess. Kommunen arbeider med kultur og struktur på same tid, og har 3 heiltidspilotar som er eit pilotprosjekt på heiltidskultur i regi av KS Møre og Romsdal. Les meir om det her.

Ørsta har i lag med Ulstein jamnlege samlingar/workshops i pilotprosjektet, siste samling var 28. og 29. august. Fokuset i denne delen av prosjektet er å  samle kunnskap og kartlegge gode verkty for å skape ein tydeleg og god heiltidskultur i kommunane. 

 


KS med promoteringsfilm

KS har laga ein film som viser kvifor det er så viktig å utvikle ein heiltidskultur. 

Kontakt

Hilde Flotve Mo personalrådgjevar
97956519
@ Hilde Flotve Mo

Følg oss