Svar på brukarundersøkingane våre

Klikk for stort bilete

Ørsta kommune har sendt ut brukarundersøkingar for kommunale og private barnehagar og vatn og avløp, med svarfrist 14. desember, og for psykisk helse og rustenesta, med svarfrist 18. desember. 

Vi oppmodar alle som har fått tilsendt undersøkinga om å svare, slik at vi får eit best mogleg grunnlag å arbeide vidare med for forbetring av tenestene våre. Spørsmål til undersøkingane kan rettast til systemansvarleg Ingeborg Bjørneset på telefon 908 57 242, eller på e-post: ingeborg.bjorneset@orsta.kommune.no.

Fann du det du lette etter?