AKTUELT NO:

Skulesituasjonen fram til jul

skule klasserom - Klikk for stort bileteGrunna ein svært pressa bemanningssituasjon vert det heimeskule for Velle skule, Vikemarka skule og Ørsta ungdomsskule måndag 20.12 og tysdag 21.12. Ungdomstrinnet på Sæbø skule har heimeskule måndag 20.12 av same årsak. Med det ein veit no vil tilbodet på dei andre skulane gå som normalt desse dagane.  

Skulane har sendt ut informasjon til føresette og vil i samsvar med nasjonale retningslinjer ha eit fysisk tilbod til dei som treng det. Dette gjeld born med foreldre i kritiske samfunnsfunksjonar og born med særlege behov. 

Følg oss