Siste kommunestyremøte for denne flotte gjengen

Ingvild Marie Taraldset

I går, torsdag 7. september, hadde kommunestyret 2019–2023 sitt siste kommunestyremøte.

Denne gjengen hadde sitt fyrste møte ilag 2. oktober 2019, og har gjort mykje godt arbeid sidan den tid. Det som stod på saklista denne torsdagen i 2023 var mellom anna: Auka låneramme til startlån, Endring av organisasjonsform for SSIKT, rehabilitering av løpedekket på Ørsta stadion og ny vertskommuneavtale med Ålesund kommune om overgrepsmottak. Sjå møteplan.

Stein Aam takka også for seg etter 8 år i som ordførar. Ordførarkjede skal han overlevere til etterfølgjaren i det fyrste møtet for det nye kommunestyret, 5. oktober. Der han skal leie fyrste del av konstituerande møte.

Etter kommunestyret var det middag, markeringar og jubileumstale, Ørsta 140 år ved Jostein O. Mo, på Hotell Ivar Aasen for alle i kommunestyret, saman med kommunedirektør, kommunalsjefar og stabsleiarar.
 

Tusen takk for samarbeidet:

Stein Aam, Tove Halse Digernes, Per Ivar Lied, Synnøve Rekkedal Hill, John Helge Bjørndal, Yngve Frøland, Anne Stine Foldal Aam, Kristin Riise, Karl Asgeir Sæbønes, Odd Bjarne Bjørdal, Cato Engen, Michael Solhjem, Anita Mari Brekke, Jetmund Øye, Dalana-Michelle Storebø, Liv-Randi Volla, Odd Magne Vinjevoll, Hans-Olav Myklebust, Caroline Rudi, Idar Henning Vatne, Inge Kolås , Karen Gudveig Høydal, Elise Stokken, Alexander Riise Olsen, Børge Even Gundersen, Anne Sølvi Vatne, Per Are Sørheim, Einar Holsvik, Sosialistisk venstreparti, Marit Aklestad, Magnar Hjertenæs, Olav Øyehaug Opsvik, Hjørdis Almelid Vikenes og Gunnar Magne Knutsen.

07.09.23 Siste kommunestyremøtet for kommunestyre 2019–2023. Ingvild Marie Taraldset

Streaming
Visste du at du kan sjå «live-streaming» av kommunestyremøta og møter frå andre utval på her på heimesida (gjennom youtube)? Streaming

Følg oss