Rekrutteringsprosessen for ny kommunalsjef er i gang

 

Stillinga som kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd vart lyst ledig før jul. Søknadsfrist var søndag 8. januar og det er tre søkjarar til stillinga.

To av søkjarane er uoffisielle og den siste er ein intern søkjar. 

Rekrutteringsprosessen er i gang og for å sikre drifta av eit stort kommunalområde er tenesteleiar for Helse og familie, Kristin Vik, konstituert som kommualsjef til stillinga er satt. 

Følg oss