Ordførar Stein Aam er sjukmeldt

Charlotte Karoline Kvistad

Ordførar Stein Aam er 100% sjukmeldt til og med 25.november.
Han vil starte gradert i arbeid frå komande veke, men varaordførar har vervet som ordførar inntil vidare.

Følg oss