Oppdatert: Oppheving av kokepåbod på Vartdal

vatn - Klikk for stort bilete


Tysdag 31/1: Det er no normal drift på Dalelina kommunale vassverk. Analyse syner ingen funn av bakteriar i vatnet frå vassverket. Påbod om koking av drikkevatn vert med dette oppheva.


Søndag 29/1: Grunna problem med UV-anlegg på Dalelina kommunale vassverk, bed vi om at alle abonnentar til kommunal vassforsyning på Vartdal kokar vatn som skal nyttast til drikke og matlaging.

Normal vassforsyning vil likevel halde fram, men med kokepåbod.

Oppheving av påbod vil bli varsla her på denne sida.

Følg oss