Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for naust og rorbuer på Leira

2017-06-06_1441.jpg - Klikk for stort bilete

Framlegg til detaljreguleringsplan for naust og rorbuer på Leira er lagt ut til offentleg ettersyn.

Føremål med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rorbuer.
 
Plandokumenta finn du i kommunen sitt planinnsyn, ved å gå til www.ørstakart.no under planar til høyring, eller på Ørsta rådhus frå 10.06.2017 –12.08.2017.
 
Merknader til planframlegget kan sendast til Ørsta kommune, plan- og miljøavdelinga, 6153 Ørsta, som e-post til postmottak@orsta.kommune.no, eller sendast direkte frå kartportalen innan 12.08.17.
 
Sist endra 08.06.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering