Nye testkriterie frå 20. april (oppdatert 07.07.2020)

Klikk for stort bilete Centers for Disease Control and Prevention/Wikimedia Commons
Helse Møre og Romsdal følger FHI sine testkriterier. Dette kjem både som ein effekt av at barnehagane og skulane gradvis opnar igjen, og for å utnytte testkapasiteten best mogleg.  

Kontaktinfo

Testing av koronasmitte tlf: 90 83 07 20 (08.30 – 11.15 og 12.30-13.45, man - fre)

 • Andre spørsmål om korona: korona@orsta.kommune.no
 • Ved andre sjukdommar og spm: Legesenter tlf 700 48 050, eller legevakt 116 117 utanom normal arbeidstid.  
 • Fornying av resept: Logg deg inn på Helsenorge.no for fornying av resept. (Rettleiing).

 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV-2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.
 8. Enkelte grupper av asymptomatiske (sjå FHI)

(NB: Testkriteria er ikkje oversett til nynorsk).

 

Frå veke 19 vil det være ope for testing i kategori 1 til 8 

Koronatest-telefonen (90 83 07 20) er open man - fre 08.30-12.00 og 12.30-13.45. Personar med symptom må ta kontakt på denne telefonen slik at ein får vurdert av lege om det er indikasjon for testing. Det er no ynskjeleg å få testa flest mogleg som har symptom.
 

Smitteverntiltak

Sjølv om barnehagane, skulane og fritidsaktivitetar har opna betyr ikkje dette at alt er tilbake til normalen. Møre og Romsdal er førebels det fylket i landet med minst smitte, men dette kan fort snu om vi ikkje held fram med å ta situasjonen på alvor. Hugs å oppdatere deg på retningslinene til FHI til ei kvar tid. 

FHI: Retningslinjer for avstand, karantene og isolasjon

 

Klikk for stort bilete