No kan du kommunisere med helsestasjonen via SMS

Klikk for stort bilete

Fredag 22. mai innførast det system for SMS timebestilling ved Ørsta helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg.

Dette er ein av leveransane i det interkommunale prosjektet "Digitalisering av helsestasjon og skulehelseteneste", og er eit tiltak for gjere tenestane knytt til helsestasjonen meir tilgjengeleg for brukarane. Det er meiningslaust at ein i 2020 må ringe, og kanskje hamne i telefonkø, for eit så enkelt ærend som å endre, avbestille eller bestille ny time på helsestasjonen, seier leiande helsesjukepleiar Ingun Håheim Fjørtoft og prosjektleiar Inge Pettersen. Det gjer vi noko med no!

Tenesta er levert av HelseRespons, og er same system som nyttast ved ei rekkje legekontor.
 

Slik gjer du det: 

Slik gjer du for å endre, avbestille eller bestille ny time via SMS:

Send SMS til tlf. 2097: HSTØRSTA fødselsdato, namn, di melding og ev. grad av hast. 

Unngå sensitiv informasjon. Dersom du er føresett så hugs at det er barnet sin fødselsdato og namn du må skrive. 

Døme: hstørsta 230618, Kari Frisk, ønsker ny time hos helsesjukepleiar i veke 32. 

Ved å sende oss SMS samtykkar du til at WTW AS behandler dine personopplysningar og at vi kan svare deg via SMS. Du vil få ei kvittering på at din SMS er motteken, og vi svarar normalt i løpet av ein arbeidsdag. Hugs at du ikkje kan sende helseopplysningar, personnummer eller anna sensitiv informasjon via SMS! 

Gjeld din førespurnad time same dag ber vi om at du tek kontakt på telefon. Tenesta er gratis.

NB: Tenesta kan ikkje nyttast dersom ein har reservert seg mot kortnummer.