Nedetid på heimesida torsdag 26. mars 20.00-20.30

Klikk for stort bileteFor å auke kapasiteten på internettaksessen, må det gjerast ei omkopling torsdag 26. mars kl 20.00 - 20.30. Dette inneber at dei kommunale heimesidene vil vere nede i maks ein halvtime.

Vi beklagar for ulempene det medfølgjer denne halvtimen. Vi vil heldigvis vere raskt oppe og gå igjen. -  Takk for tolmodet!